Hoe gaat de budgetcoach te werk?

Hoe gaat de budgetcoach te werk?

De budgetcoach gaat samen met uw werknemer aan de slag om door middel van inzicht te werken aan de motivatie, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van de eigen kracht.
Uw werknemer blijft eigenaar van het proces. Onze verhouding is gebaseerd op gelijkwaardigheid. We zitten als twee deskundigen bij elkaar om te werken aan de vraagstukken en mogelijke oplossingen voor de financiële problematiek die is ontstaan. De budgetcoach met financiële kennis en ervaring en de mogelijke manieren die er zijn om budgettaire problemen op te lossen. Uw werknemer met zijn kennis over zijn persoonlijke leven, zijn eigen normen, waarden en behoeften.

Het traject zal uiteraard bestaan uit het (eventueel samen) ordenen van de administratie en het opstellen van een maand- en jaarbudget om inzicht te krijgen in de huidige situatie.

Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor het coachen omdat bij het oplossen van een financiële onbalans een verandering van financieel gedrag nodig is. Dit vraagt om verantwoordelijkheid en commitment om de stappen te zetten die nodig zijn. Het duurzaam oplossen van financiële problemen kan alleen wanneer uw werknemer vanuit zijn intrinsieke motivatie beweegredenen ontdekt om zijn gedrag te veranderen.

Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie of bedrijf te bespreken.

Jouw budgetcoach in Waddinxveen

Het welzijn, welbevinden en functioneren van mensen wordt beïnvloed door schulden. Zorgen over schulden of onzekerheid over je financiële situatie laten je niet los. Deze zorgen kan je niet even uit zetten en ze lossen (meestal) ook niet vanzelf op. Om financieel in balans te komen is lange termijn denken en plannen nodig. En dit is nu juist zo moeilijk wanneer je aan het “overleven” bent. Je aandacht en focus ligt in het nu om je hoofd boven water te houden. De begeleiding van een budgetcoach zorgt voor overzicht en inzicht en hiervandaan naar de stappen die mogelijk zijn en bij jou passen. Budgetcoach Waddinxveen helpt!

Ervan uitgaande dat een budgetcoach niet zomaar wordt ingeschakeld, worden de kosten meestal aangewezen als eindheffingsloon. Volgens de werkkostenregeling (WKR) mag ieder bedrijf 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Wanneer u de kosten voor de budgetcoach aanwijst als eindheffingsloon dan is dat geen loon voor uw werknemer.

De budgetcoach komt voor een oriënterend kennismakingsgesprek langs om samen te bespreken welke mogelijkheden en wensen er zijn om uw werknemers met financiële problemen zo snel mogelijk weer financieel en emotioneel in balans te krijgen. Dezelfde budgetcoach gaat daarna langs bij uw werknemers voor een intakegesprek.

Na het kennismakingsgesprek is het vaak al mogelijk om een globale offerte te maken op basis van uw wensen. Na het intakegesprek bij uw werknemer zal er een plan van aanpak komen en zal er meer duidelijk zijn over de te verwachte duur van de coaching en daarmee van de kosten. Budgetcoaching is maatwerk.

De kosten van een budgetcoach verdienen zich vaak snel terug. De belangrijkste verdienste is dat u een meer geconcentreerde en gemotiveerde collega krijgt met minder kans op uitval door ziekte. Tevens zult u minder druk zijn met verzoeken om een voorschot op het salaris en de gesprekken en administratie rondom loonbeslag.

Beheer je geld met meer zelfvertrouwen

Samen met een budgetcoach
NEEM CONTACT OP
5 sterren - gebaseerd op 12 beoordelingen
Vijverlaan 12 2742ZJ Waddinxveen Zuid-Holland Nederland
0031650488885