Intake gesprek

Contact!

Budgetcoach Waddinxveen

Bent u geïntereseerd in onze diensten,dan kunt u hieronder uw gegevens invullen om een afspraak te maken. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen. Tel:06- 288 232 88 E-mail:caroline@budgetcoachwaddinxveen.nl

Jouw budgetcoach in Waddinxveen

Het welzijn, welbevinden en functioneren van mensen wordt beïnvloed door schulden. Zorgen over schulden of onzekerheid over je financiële situatie laten je niet los. Deze zorgen kan je niet even uit zetten en ze lossen (meestal) ook niet vanzelf op. Om financieel in balans te komen is lange termijn denken en plannen nodig. En dit is nu juist zo moeilijk wanneer je aan het “overleven” bent. Je aandacht en focus ligt in het nu om je hoofd boven water te houden. De begeleiding van een budgetcoach zorgt voor overzicht en inzicht en hiervandaan naar de stappen die mogelijk zijn en bij jou passen. Budgetcoach Waddinxveen helpt!

Dit is afhankelijk van de situatie en de hulpvraag. Is er bijvoorbeeld ongeopende post of niet, is er al inzicht in de inkomsten en uitgaven en wat voor schulden zijn er? Allemaal zaken die meespelen bij de duur van het coachingstraject.

Na het intakegesprek zal een inschatting gemaakt worden van de verwachte tijdsduur.

De kosten worden bepaald door de tijd die er nodig is om de financiële huishouding in balans te krijgen. Na het gratis intakegesprek volgt een offerte van de te verwachte kosten. De offerte wordt op maat gemaakt.

Het spreekt voor zich dat de betalingstermijn in verhouding staat tot jouw situatie. Vaak verdien ik mezelf al snel terug, zowel financieel als emotioneel.

Je zal al snel merken dat inzicht rust geeft en meestal dienen de eerste besparingen en mogelijkheden zich al snel aan.

Schuldeisers kunnen je schuld uitbesteden aan een deurwaarder. En de deurwaarder kan, met toestemming van de rechter, beslag laten leggen op (een deel) van je inkomen.

Het deel van je inkomen dat je mag houden, heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet mag je houden om je vaste lasten en levensonderhoud te betalen.

  • De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en bestaat uit: Minimaal 90% van de Bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Deze norm is afhankelijk van de gezinssamenstelling.
  • Verhoging in verband met hoge woonlasten
  • Verhoging in verband met premie ziektekostenverzekering
  • Eventueel kindgebonden budget

Om de beslagvrije voet goed te kunnen berekenen heeft de deurwaarder informatie nodig. Wanneer je deze informatie niet geeft, zal de deurwaarder uitgaan van alleen de bijstandsnorm en doe je jezelf tekort en maak je het jezelf onnodig extra zwaar.

Budgetcoach Waddinxveen helpt. Samen zorgen we dat je administratie op orde komt en alle gegevens beschikbaar zijn en naar de deurwaarder gaan. Hiermee verzeker je jezelf van een juiste beslagvrije voet. De beslagvrije voet kan bij een lopend loonbeslag gecorrigeerd worden wanneer de deurwaarder de juiste informatie ontvangt.

De deurwaarder kan in principe geen beslag leggen op toeslagen. Hier zijn echter de volgende uitzonderingen op:

  • De zorgverzekeraar kan beslag leggen op de zorgtoeslag wanneer er achterstand is in de betaling van de basisverzekering.
  • De verhuurder kan beslag leggen op de huurtoeslag wanneer er huurschuld is.
  • De kinderopvangorganisatie kan beslag leggen wanneer er een achterstand is in de betaling van de kinderopvang.
  • De belastingdienst mag beslag leggen op alle toeslagen wanneer er een belastingschuld is.

Wanneer er beslag is gelegd op je toeslagen zal je de deurwaarder moeten informeren zodat deze bij de beslagvrije voet hier rekening mee kan houden.

Het is belangrijk om contact te hebben en houden met eventuele schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. Door contact te hebben en je situatie met hen te bespreken kan je extra incassokosten en loonbeslag kosten voorkomen. Budgetcoach Waddinxveen helpt je om je administratie op orde te hebben waardoor je inzicht hebt in je betalingsverplichtingen. Door alles op een rijtje te hebben, bel je makkelijker en maak je makkelijker en betere afspraken met je schuldeisers. Indien gewenst help ik je met dit contact door samen te bellen. Uiteraard gaan we ook kijken hoe je nieuwe schulden kunt voorkomen en je huidige schulden kunt gaan aflossen. Wanneer blijkt dat je problematische schulden hebt (redelijkerwijs niet af te lossen in 3 jaar), zal ik je doorverwijzen naar de schuldhulpverlening.
Het vrij te laten bedrag is het inkomen dat je mag houden wanneer je middels een minnelijke regeling of via de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp-regeling) je schulden aflost. Dit deel van je inkomen mag je houden om je vaste lasten en levensonderhoud van te betalen. Je inkomen boven het vrij te laten bedrag gaat naar de schuldeisers. Het vrij te laten bedrag bestaat uit 2 delen:

  • De beslagvrije voet
  • Het nominale bedrag


De beslagvrije voet

De beslagvrije voet is 90% van de voor jou geldende Participatiewetnorm (voorheen Bijstandsnorm) inclusief vakantiegeld. Dit bedrag kan worden gecorrigeerd met woonkosten, ziektekosten en soms het kindgebonden budget.

Het nominale bedrag

Het nominale bedrag verhoogt de beslagvrije voet op basis van je daadwerkelijke kosten/omstandigheden. Kosten die eventueel meegenomen kunnen worden zijn o.a. het eigen risico zorgverzekering, arbeidstoeslag (vanaf 18 uur werk per week), autokosten indien de auto noodzakelijk is, kinderopvang kosten.

Na het vaststellen van het vrij te laten bedrag is het belangrijk dat je de schuldhulpverlener of bewindvoerder vooraf toestemming vraagt voor veranderingen in je persoonlijke en financiële situatie. Eventueel zal er bij wijzigingen een nieuwe berekening van het vrij te laten bedrag moeten worden gemaakt.

Beheer je geld met meer zelfvertrouwen

Samen met een budgetcoach
NEEM CONTACT OP
5 sterren - gebaseerd op 12 beoordelingen
Vijverlaan 12 2742ZJ Waddinxveen Zuid-Holland Nederland
0031650488885