Op zoek naar financieel
overzicht en inzicht?
Budgetcoach Waddinxveen helpt
Contact!
Als werkgever het verschil
kunnen en willen maken?
Budgetcoach Waddinxveen helpt!
Contact!
Kosten besparen door te investeren
in financieel gezonde werknemers?
Budgetcoach Waddinxveen helpt!
Contact!

Financieel gezonde werknemers

Een gezonde financiële privésituatie van uw werknemers is iets waar u als werkgever veel voordeel van heeft en enorme kosten mee bespaart. 

Volgens het Nibud rapport “Personeel met schulden” kost een werknemer met financiële problemen, die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, een bedrijf al snel 13.000 euro per jaar. Volgens ditzelfde rapport heeft 62% van de bedrijven te maken met personeel met financiële zorgen en heeft 1 op de 6 huishoudens betalingsachterstanden.

Ondanks bovenstaande cijfers spreken wij als budgetcoach veel werkgevers die dit in eerste instantie niet herkennen binnen hun bedrijf. En waarschijnlijk kent u in uw persoonlijke omgeving ook niet zoveel mensen met schulden.
Wat is hier aan de hand? Waarom herkennen wij deze cijfers niet?
De belangrijkste reden is dat de meeste mensen niet te koop lopen met hun financiële zorgen uit schaamte en verdriet.
Ze lossen het zelf wel (even) op en het gaat anderen niets aan. 

Toch heeft u er als werkgever dagelijks (indirect) mee te maken.
De werknemer die zich vaker dan gemiddeld ziek meld. Door stress en vermoeidheid is werken soms gewoon teveel. Productiviteit- en productieverlies door verlaagde concentratie. Spanningen tussen collega’s doordat een werknemer een zogenaamd kort lontje heeft. Verhoogde fraude gevoeligheid. 

Weten wat Budgetcoach Waddinxveen voor u kan betekenen? Neem vandaag nog contact op voor een oriëntatiegesprek.

ORI√čNTATIEGESPREK

 • Elkaar leren kennen
 • Hoe kan een budgetcoach helpen
 • Welke signalen zijn er
 • Hoe is het nu geregeld
 • Bespreken mogelijke acties
 • Welke aanpak past en is gewenst

1

BUDGETCOACHING

 • Kennismaking 
 • Offerte / Order / Budgetcoachingsplan
 • Ordenen papierwerk
 • Budget maand- en jaaroverzicht
 • Screening toeslagen, voorzieningen e.d.
 • Grip op en inzicht in variabele uitgaven
 • Mogelijke besparingen
 • Inkomsten en uitgaven onder de loep nemen
 • VTLB berekenen en/of controleren
 • Inspireren en motiveren
 • Gedragskant van consumeren

2

SOORTEN SCHULDEN

 • Overlevingsschuld
  Laag inkomen vergt creativiteit
 • Aanpassingsschuld
  Inspelen op veranderde omstandigheden
 • Overbestedingsschuld
  Teveel uitgeven ondanks goede inkomsten
 • Compensatieschuld
  Onvrede en onrust weg consumeren

3

Beheer je geld met meer zelfvertrouwen

Samen met een budgetcoach
NEEM CONTACT OP

Jouw budgetcoach in Waddinxveen

Het welzijn, welbevinden en functioneren van mensen wordt beïnvloed door schulden. Zorgen over schulden of onzekerheid over je financiële situatie laten je niet los. Deze zorgen kan je niet even uit zetten en ze lossen (meestal) ook niet vanzelf op. Om financieel in balans te komen is lange termijn denken en plannen nodig. En dit is nu juist zo moeilijk wanneer je aan het “overleven” bent. Je aandacht en focus ligt in het nu om je hoofd boven water te houden. De begeleiding van een budgetcoach zorgt voor overzicht en inzicht en hiervandaan naar de stappen die mogelijk zijn en bij jou passen. Budgetcoach Waddinxveen helpt!

Veelgestelde vragen particulier

Schuldeisers kunnen je schuld uitbesteden aan een deurwaarder. En de deurwaarder kan, met toestemming van de rechter, beslag laten leggen op (een deel) van je inkomen.

Het deel van je inkomen dat je mag houden, heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet mag je houden om je vaste lasten en levensonderhoud te betalen.

 • De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en bestaat uit: Minimaal 90% van de Bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Deze norm is afhankelijk van de gezinssamenstelling.
 • Verhoging bij hoge woonlasten
 • Verhoging in verband met premie ziektekostenverzekering
 • Eventueel kindgebonden budget


Om de beslagvrije voet goed te kunnen berekenen heeft de deurwaarder informatie nodig. Wanneer je deze informatie niet geeft, zal de deurwaarder uitgaan van alleen de bijstandsnorm en doe je jezelf tekort en maak je het jezelf onnodig extra zwaar.

Budgetcoach Waddinxveen helpt. Samen zorgen we dat je administratie op orde komt en alle gegevens beschikbaar zijn en naar de deurwaarder gaan. Hiermee verzeker je jezelf van een juiste beslagvrije voet. De beslagvrije voet kan bij een lopend loonbeslag gecorrigeerd worden wanneer de deurwaarder de juiste informatie ontvangt.

De deurwaarder kan in principe geen beslag leggen op toeslagen. Hier zijn echter de volgende uitzonderingen op:

 • De zorgverzekeraar kan beslag leggen op de zorgtoeslag wanneer er achterstand is in de betaling van de basisverzekering.
 • De verhuurder kan beslag leggen op de huurtoeslag wanneer er huurschuld is.
 • De kinderopvangorganisatie kan beslag leggen wanneer er een achterstand is in de betaling van de kinderopvang.
 • De belastingdienst mag beslag leggen op alle toeslagen wanneer er een belastingschuld is.


Wanneer er beslag is gelegd op je toeslagen zal je de deurwaarder ook moeten informeren zodat deze bij de beslagvrije voet hier rekening mee kan houden.

Het is belangrijk om contact te hebben en houden met eventuele schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. Door contact te hebben en je situatie met hen te bespreken kan je extra incassokosten en loonbeslag kosten voorkomen. Budgetcoach Waddinxveen helpt om je administratie op orde te hebben waardoor je inzicht hebt in je betalingsverplichtingen. Door alles op een rijtje te hebben, bel je makkelijker en maak je makkelijker en betere afspraken met je schuldeisers. Indien gewenst helpen we je met dit contact door samen te bellen. Uiteraard zullen we ook gaan kijken hoe je nieuwe schulden kunt voorkomen en je schulden kunt gaan aflossen. Wanneer blijkt dat je problematische schulden hebt, bespreken we dit samen en in overleg verwijzen we je door naar de schuldhulpverlening.

Het vrij te laten bedrag is het inkomen dat je mag houden wanneer je middels een minnelijke regeling of via de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp-regeling) je schulden aflost. Dit deel van je inkomen mag je houden om je vaste lasten en levensonderhoud van te betalen. Je inkomen boven het vrij te laten bedrag gaat naar de schuldeisers. Het vrij te laten bedrag bestaat uit 2 delen:

 • De beslagvrije voet
 • Het nominale bedrag


De beslagvrije voet

De beslagvrije voet is 90% van de voor jou geldende Participatiewetnorm (voorheen Bijstandsnorm) inclusief vakantiegeld. Dit bedrag kan worden gecorrigeerd met woonkosten, ziektekosten en soms het kindgebonden budget.

Het nominale bedrag

Het nominale bedrag verhoogt de beslagvrije voet op basis van je daadwerkelijke kosten/omstandigheden. Kosten die eventueel meegenomen kunnen worden zijn o.a. het eigen risico zorgverzekering, arbeidstoeslag (vanaf 18 uur werk per week), autokosten indien de auto noodzakelijk is, kinderopvang kosten.

Na het vaststellen van het vrij te laten bedrag is het belangrijk dat je de schuldhulpverlener of bewindvoerder vooraf toestemming vraagt voor veranderingen in je persoonlijke en financiële situatie. Eventueel zal er bij wijzigingen een nieuwe berekening van het vrij te laten bedrag moeten worden gemaakt.

Overbestedingsschulden ontstaan door een levensstijl waarbij teveel geld wordt uitgegeven (eventueel door middel van kredieten) zonder rekening te houden met onvoorziene uitgaven. Dit kan voorkomen bij gezinnen met een hoger inkomen die hun uitgaven niet op tijd hebben afgestemd op het inkomen. Door langere tijd teveel geld uit te geven, zijn er schulden ontstaan.

Compensatieschulden ontstaan door onvrede, er wordt een weg door het leven gekocht. Op deze manier wordt geprobeerd om onrustgevoelens te compenseren door meer te consumeren. (Onder dit type schulden vallen ook gok-, alcohol-, en drugsverslaving.)

Veelgestelde vragen zakelijk

Ervan uitgaande dat een budgetcoach niet zomaar wordt ingeschakeld, worden de kosten meestal aangewezen als eindheffingsloon. Volgens de werkkostenregeling (WKR) mag ieder bedrijf 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Wanneer u de kosten voor de budgetcoach aanwijst als eindheffingsloon dan is dat geen loon voor uw werknemer.

De budgetcoach komt voor een oriënterend kennismakingsgesprek langs om samen te bespreken welke mogelijkheden en wensen er zijn om uw werknemers met financiële problemen zo snel mogelijk weer financieel en emotioneel in balans te krijgen. Dezelfde budgetcoach gaat daarna langs bij uw werknemers voor een intakegesprek.

Na het kennismakingsgesprek is het vaak al mogelijk om een globale offerte te maken op basis van uw wensen. Na het intakegesprek bij uw werknemer zal er een plan van aanpak komen en zal er meer duidelijk zijn over de te verwachte duur van de coaching en daarmee van de kosten. Budgetcoaching is maatwerk.

De kosten van een budgetcoach verdienen zich vaak snel terug. De belangrijkste verdienste is dat u een meer geconcentreerde en gemotiveerde collega krijgt met minder kans op uitval door ziekte. Tevens zult u minder druk zijn met verzoeken om een voorschot op het salaris en de gesprekken en administratie rondom loonbeslag.

Contact!

Budgetcoach Waddinxveen

Bent u geïntereseerd in onze diensten,dan kunt u hieronder uw gegevens invullen om een afspraak te maken.

5 sterren - gebaseerd op 12 beoordelingen
Vijverlaan 12 2742ZJ Waddinxveen Zuid-Holland Nederland
0031650488885